קבלנים

תוכן עניינים

בתחילת העבודה של הקבלן הוא יעבוד בצמוד מאוד לאדריכל וכאן בהחלט ניתן לראות את אחת מנקודות הממשק החשובות ביותר בין אדריכלים וקבלנים. השלבים הראשונים של הבניה יעשו בדרך כלל בזהירות רבה, שכן הם כוללים הרבה מאוד מדידות בשטח מצד הקבלן במיוחד בשלב החפירות או הנחת היסודות והתיאום חשוב מאוד על מנת שלא ליצור חריגות בניה כבר מההתחלה.

הקבלן הוא זה שאחראי להוציא את הפרויקט לפועל כאשר תפקידו הוא לקרוא את השרטוטים של האדריכל וליישם אותם הלכה למעשה בשטח על ידי בניה של הפרויקט על כל חלקיו השונים.

כאשר ישנה מחלוקת או אי בהירות כלשהי בנוגע לאיך דבר ספציפי צריך להיראות או להיבנות בשטח, הקבלן פונה לאדריכל שהוא מצידו מבהיר לו בדיוק למה הוא התכוון ולאחר פתרון הבעיה ממשיכים בתהליך הבניה. אנו רואיםכי  בפרויקטים רבים שאדריכלים וקבלנים שעובדים יחד מכירים זה את זה זמן רב. הסיבה לכך נעוצה בעיקר בעובדה שלאחר שאדריכל וקבלן עובדים יחדיו על מספר פרויקטים נוצר ביניהם חיבור מקצועי כאשר אחד מבין את האחר ולמעשה דברים רבים נפתרים במהרה ובקלות. בדרך כלל לאחר עבודה על מספר פרויקטים משותפים האדריכל ימליץ על אותו קבלן שעימו הוא נוהג לעבוד בהצלחה בפרויקטים אחרים היות והדבר גם יקל עליו בהיבט המקצועי מאשר להתחיל לעבוד עם קבלן חדש מאפס.